Biografi

 

Från början beundrade jag de gamla Italienska renässans-målarna och gjorde själv några trevande försök efter tonåren. Jag är alltså autodidakt (självlärd), men bodde i Italien i sex år för att fördjupa mej i konsten. Där fick jag kontakt med en Riksdagsman som blev en stor kund till mej, och det var tack vare honom som jag blev porträttmålare. Jag fortsatte på den vägen när jag återvänt till Sverige, och för att nämna några, har jag målat fyra porträtt av Presidenter till Svea Hovrätt och sex andra tavlor till dom bl.a. "Stenbocks Kurir". Andra porträtt som jag målat är på Prinsessan Marianne Bernadotte, Jussi Björling, Industriminister N.G. Åsling, Fullmäktige ordförande m.fl. Det har även blivit en del kyrko- och slottsmålningar, familjeporträtt, barn och djur. Jag har också haft i uppdrag att kopiera gamla tavlor. Däremellan målar jag gärna mina egna motiv med mytologin i botten och gärna med inslag av symboler och mystik.


Konsthandlare C.R. Ax:son Johnson:

"Det är idag en stor sällsynthet att få se en konstnär som målar på det sätt som gjordes under Renässansen. Varje målning tar flera månader att färdigställa och färgerna sammanställs under största noggrannhet. Det är på detta sätt som konstnären Ann-Gerd Linander lärde sig måla under sina år i Italien då hon studerade de gamla mästarna och framförallt Leonardo da Vinci som hon beundrar mest.
En skicklig konstnär kan kopiera av de gamla mästarna men det saknas i regel ett djup och känsla i måleriet. Att kunna måla motivet så att det i alla delar får en själ och ett djup i personlig stil är något Ann-Gerd Linander behärskar och vilket gör henne tämligen unik i dagens konstvärld."


Representerad i offentliga och privata samlingar i Sverige samt representerad i privata samlingar i Italien samt USA.